بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

نکته های ناب

امام علی بن الحسین (ع) (1)


یکی از ابعاد زندگی امام سجاد (ع) در کنار بُعد معنوی، زهد، تقوا و عرفان ایشان، بُعد برخورد تعرض‌آمیز ایشان با دستگاه خلافت بود که گاهی از روی عدم آگاهی و احیانا تعمدا مورد غفلت قرار گرفته است. در آستانه شهادت آن امام همام، نوشتاری از مقام معظم رهبری را در این زمینه تقدیم می‌کنیم: