بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

انبیای الهی (2)


در جریان قربانی فرزند توسط ابراهیم خلیل (ع) آنچه که مشهور است، ذبیح بودن حضرت اسماعیل (ع) است؛ اما در مقابل، روایاتی هم وجود دارد که حضرت اسحاق (ع) را به عنوان قربانی معرفی کرده­‌اند. در بخشی از کتاب «تبار انحراف» نظریه دوم رد شده است:

 

عوامل رویارویی کافران و پیامبران
با مروری گذرا به تاریخ انبیای الهی متوجه می‌شویم که همواره گروهی از قوم آن‌ها به مخالفت برخاسته و در برابر دعوت پیامبرانشان طغیان نموده‌اند. برخی از عوامل رویارویی کافران و انبیای عظام از دیدگاه قرآن کریم را در ذیل می‌آوریم: