بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

متن دروس تاریخ تطبیقی/ دوره جدید (76)

متن جلسه هفتادوپنجم درس تاریخ تطبیقی استاد طائب؛ 1396/11/4أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین
رب اشرح لی صدری و یسر لی أمری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی

عرض شد مقطع انتقال قدرت از بنی¬امیه به بنی¬عباس، مقطع بسیار حساسی است. آنچه در این مقطع خیلی مهم است، عبارت است از کشف اثرگذاری جریان یهود و اینکه ارتباط بنی¬عباس با آنها چگونه بوده است و ائمه(ع) در آن زمان چه کشیدند و آن دوران برای ائمه(ع) چه دوران سختی بوده است.

 

متن جلسه هفتادوچهارم درس تاریخ تطبیقی استاد طائب؛ 1396/10/20أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین
رب اشرح لی صدری ویسر لی أمری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی

 

متن جلسه هفتادوسوم درس تاریخ تطبیقی استاد طائب؛ 1396/10/13أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین
رب اشرح لی صدری ویسر لی أمری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی

 

متن جلسه هفتادودوم درس تاریخ تطبیقی استاد طائب؛ 1396/10/6أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین
رب اشرح لی صدری ویسر لی أمری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی

آنچه در دوران بنی¬عباس باید به دنبال آن بود، این است که جریان به دست آوردن قدرت، حفظ آن و تخریب چگونه پیش رفت و توانستند بالأخره ائمه(ع) را به دوران غیبت مبتلا کنند؟ غیبت در دوران بنی¬عباس رخ داد. در دوران بنی¬امیه سیر سنّ اهل‌بیت(ع) رو به افزایش گذاشت؛ ولی در دوران بنی¬عباس رو به کاهش گذاشت؛ بنابراین معلوم می¬شود بنی¬عباس به مرکزیت قدرت اسلام ناب روزبه‌روز نزدیک¬تر می¬شدند.

متن جلسه هفتادویکم درس تاریخ تطبیقی استاد طائب؛ 1396/9/29أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی
 

متن جلسه هفتادم درس تاریخ تطبیقی استاد طائب؛ 1396/9/22أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی


تقسیم‌بندی قتال در قرآن به فی‌سبیل‌الله و فی‌سبیل‌الطاغوت
بررسی تاریخ اهل‌بیت(ع) از دوران امام صادق(ع) که هم‌زمان با حکومت بنی¬عباس است، با دشواری¬هایی روبه‌رو می¬شود و تاریخ خیلی پیچیده می¬شود. خدای متعال در قرآن، قتال را به دو قسم منحصر می¬کند: «الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا أولیاء الشیطان...»(1). طبق این آیه، در این عالم بیشتر از دو قسم برای قتال متصور نیست و شق سومی برای آن وجود ندارد: قتالی که به‌خاطر عقیده و دین و فی‌سبیل‌الله است و قتالی که فی‌سبیل‌الطاغوت است.

 

متن جلسه شصت و نهم درس تاریخ تطبیقی استاد طائب؛ 1396/8/10أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین
رب اشرح لی صدری ویسر لی أمری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی

در این جلسه، بحث خیلی پیوسته نیست؛ بلکه چند نکته بیان می¬شود؛ چون در سیر مباحث، یک خُلَلی وجود دارد که با این نکته¬ها و مطالب، واضح خواهد شد.

متن جلسه شصت و هشتم درس تاریخ تطبیقی استاد طائب؛ 1396/8/2أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین
رب اشرح لی صدری ویسر لی أمری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی

 

قبلا در بحث دوران انتقال قدرت از معاویه به یزید، مطلبی بیان شد و آن اینکه هدف دشمن این بود که با روی کار آمدن یزید، براندازی را شروع کند تا نامی از اسلام باقی نماند و آن را به‌طور کامل از بین ببرد و تمام معاصی، علنی و عادی شود.

 

متن جلسه شصت و هفتم درس تاریخ تطبیقی استاد طائب؛ 1396/7/26أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین
رب اشرح لی صدری ویسر لی أمری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی

قابل انکار نبودن عنوان اهل‌بیت و ذی¬القربی
عرض شد که عنوان اهل‌بیت و ذی¬القربی که در قرآن مورد تأکید قرار گرفته است، به‌قدری در زمان رسول اکرم(ص) درخشان بود که قابل انکار نبود و به‌همین‌جهت، بعد از پیامبر(ص) مورد استفاده قرار گرفت؛ چه در زمان خلافت خلیفه اول که پدرزن حضرت است و چه در زمان خلیفه دوم که باز هم پدرزن حضرت بوده و چه در زمان خلیفه سوم که او را به‌هرتقدیر داماد رسول¬ خدا(ص) معرفی کردند – گفته‌اند او شوهر دو دختر پیامبر(ص) بود - و چه در زمان حضرت امیر(ع) که ایشان، هم پسرعم و هم داماد رسول‌الله(ص) بودند. در زمان بنی¬امیه، معاویه نیز خودش را داماد رسول خدا(ص) معرفی می¬کند؛ همچنان‌که بنی-مروان خود را از بستگان حضرت معرفی می¬کنند و این رویه تا پایان کار بنی¬امیه ادامه پیدا می¬کند.

متن جلسه شصت و ششم درس تاریخ تطبیقی استاد طائب؛ 1396/7/19أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین

رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی

 

بنی‌عباس بدتر از بنی‌امیه

در جلسات قبلی بیان شد که در تحول بنی ­امیه به بنی­ عباس، جریان پنهان از خود خیلی زیرکی نشان داد و به‌گونه­ ای عمل کرد که جامعه آن روز، این انتقالِ از بد به بدتر را متوجه نشد و حتی برخی افراد به این انتقال کمک کردند. در رابطه با خود اهل­بیت(ع)، قطعا بنی­ عباس از بنی­ امیه بدتر بودند؛ چون بنی ­عباس از درون اطلاعات داشتند و خودشان را از اهلبیت(ع) محسوب و از عنوانی که برای اهل­بیت(ع) بازدارندگی داشت، استفاده می­ کردند.

 

متن جلسه شصت و پنجم درس تاریخ تطبیقی استاد طائب؛ 1396/2/13أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین
رب اشرح لی صدری و یسر لی أمری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی

متن جلسه شصت و چهارم درس تاریخ تطبیقی استاد طائب؛ 1396/1/30أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین
رب اشرح لی صدری و یسر لی أمری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی

متن جلسه شصت و سوم درس تاریخ تطبیقی استاد طائب؛ 1396/1/16أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین
 رب اشرح لی صدری و یسر لی أمری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی

در این جلسه، دو مطلب، یکی دررابطه با زید بن علی و دوم درباره نوع عملکرد ائمه(ع) مخصوصا بعد از عاشورا بیان می شود.

متن جلسه شصت و دوم درس تاریخ تطبیقی استاد طائب؛ 1395/12/4أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین
رب اشرح لی صدری و یسر لی أمری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی

متن جلسه شصت و یکم درس تاریخ تطبیقی استاد طائب؛ 1395/11/27أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین
رب اشرح لی صدری و یسر لی أمری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی

متن جلسه پنجاه و نهم درس تاریخ تطبیقی استاد طائب؛ 1395/11/6أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین
رب اشرح لی صدری و یسر لی أمری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی

متن جلسه پنجاه و هشتم درس تاریخ تطبیقی استاد طائبأعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین
رب اشرح لی صدری و یسر لی أمری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی

 

عرض شد شرایطی که بعد از حادثه عاشورا به وجود آمد، به‌گونه¬ای بود که می¬شد شیرازه حکومت اسلامی از هم بپاشد و اگر آن شیرازه به‌هم می¬ریخت، موجب حاکمیت و تسلط مطلقه روم و یهود می¬شد. البته یک مسئله¬ که در بررسی تاریخ اسلام کمتر مورد توجه قرار گرفته، این است که همزمان با اوضاع مناطق اسلامی، اوضاع حکومت در غربِ آن روز چگونه بود. چه کسی در غربِ آن زمان رئیس و حاکم بود و سیطره قدرت آنها چقدر بود؟ اقتصادشان در چه وضعیتی بود؟ درگیری‌ها در بین خودشان چقدر بود؟ و... .

متن جلسه پنجاه و هشتم درس تاریخ تطبیقی استاد طائبأعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین
رب اشرح لی صدری و یسر لی أمری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی

متن جلسه پنجاه و هفتم درس تاریخ تطبیقی استاد طائب؛ 95/10/22أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین
رب اشرح لی صدری و یسر لی أمری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی

 

متن جلسه پنجاه و ششم درس تاریخ تطبیقی استاد طائب؛ 95/10/15أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین رب اشرح لی صدری و یسر لی أمری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی

پس از اتمام حادثه عاشورا و بازگشت اسرا به مدینه، بایستی 3 نقطه تحول در جامعه آن روز را مورد مطالعه قرار داد: 1. مدینه که محل استقرار بازماندگان است؛ 2. شام که در بهت اقدام یزید به سر می‌برد؛ 3. کوفه که برخی از شیعیان ناب، در آن‌جا با مسلم‌بن‌عقیل همکاری کرده و دستگیر شده و در زندان عبیدالله بودند.

متن جلسه پنجاه و پنجم درس تاریخ تطبیقی استاد طائب؛ 95/10/8أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین رب اشرح لی صدری و یسر لی أمری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی

متن جلسه پنجاه و چهارم درس تاریخ تطبیقی استاد طائب؛ 95/10/1أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.


مقدمه‌سازی پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) برای حکومت جهانی

آنچه که در جلسات قبل بیان شد، این بود که امام حسین(ع) برای حکومت خروج کردند، اما نه برای حکومت در آن زمان؛ چون تحقق حکومت در آن زمان مُحال بود. امام حسین(ع) نسبت به امام حسن(ع) از حکومت دورتر بودند؛ چون حکومت موجود تحویل امام حسن(ع) شد.

بسم الله الرحمن الرحیم
رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی

در جلسات قبل عرض کردیم که امام حسین(ع) چه در آغاز حرکت و چه در ادامه، آنچه که رسما و علنا بیان کردند، نفی صلاحیت یزید برای حاکمیت بود. حضرت گاهی به معاویه هم در همین مورد اشاراتی می کردند؛ ولی در مورد یزید، علنا صحبت می‌کردند.
 

متن جلسه پنجاه و یکم درس تاریخ تطبیقی استاد طائب که در تاریخ 95/9/17 برگزار شد تقدیم میشود:

متن جلسه پنجاه و یکم درس تاریخ تطبیقی استاد طائب که در تاریخ 95/8/19 برگزار شد تقدیم میشود:

 

 

متن جلسه پنجاهم درس تاریخ تطبیقی استاد مهدی طائب که 12 آبان ماه 1395 در مدرسه فیضیه برگزار شد، تقدیم می‌شود:

ما در جلسات گذشته بیان کردیم که اقدامات امام حسن(ع) در مدینه، باعث شد که جایگاه اهل‌بیت(ع) در میان مردم بازیابی شود. امام حسن(ع) توانست در مقابل جریان مخالف که خواهان حذف اهل‌بیت(ع) از اذهان مردم بود، ایستادگی کند.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

مقبولیت معاویه در نزد اکثریت پس از داستان حکمیت

در جلسات گذشته بیان کردیم که امام حسن(ع) در برابر‌ آن خفقان فکری و فرهنگی ایجادشده، اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد. به این نکته دقت داشته باید که معاویه در آن زمان، مورد قبول بیشتر مسلمانان بود. مردم شام که اساسا معاویه را جانیشن پیامبر(ص) می‌دانستند؛ بیشتر افراد دیگر هم بعد از داستان حکمیت، معاویه را به عنوان خلیفه پذیرفتند.

بعد از اینکه امام حسن(ع) قرارداد صلح را با معاویه امضا کرد، دیگر نمی‌توانست در کوفه بماند و درنتیجه، به مدینه رفت. ما می‌خواهیم این مطلب را بررسی کنیم که امام حسن(ع) در دوران بعد از قرارداد صلح تا شهادت خود چه اهدافی را دنبال می‌کرد و در این راستا چه اقداماتی را انجام داد و از طرف دیگر، معاویه و دستگاه او در این مدت چه اقداماتی انجام دادند.

 

متن جلسه چهل‌وهفتم درس تاریخ تطبیقی استاد مهدی طائب که 28 اردیبهشت ماه 1395 در مدرسه فیضیه برگزار شد، تقدیم می‌شود:

 

 

 

متن جلسه چهل و ششم درس تاریخ تطبیقی استاد مهدی طائب که 22 اردیبهشت ماه 1395 در مدرسه فیضیه برگزار شد تقدیم می‌شود:

 

 

 

متن جلسه چهل و پنجم درس تاریخ تطبیقی استاد مهدی طائب که 8 اردیبهشت ماه 1395 در مدرسه فیضیه برگزار شد، تقدیم می‌شود:

 

 

 

متن جلسه چهل و چهارم درس تاریخ تطبیقی استاد مهدی طائب که 18 فروردین ماه 1395 در مدرسه فیضیه برگزار شد تقدیم می‌شود:

 

 

 

متن جلسه چهل و سوم درس تاریخ تطبیقی استاد مهدی طائب که 12 اسفند ماه 1394 در مدرسه فیضیه برگزار شد تقدیم می‌شود:

 

 

 

متن جلسه چهل و دوم درس تاریخ تطبیقی استاد مهدی طائب که 28 بهمن ماه 1394 در مدرسه فیضیه برگزار شد تقدیم می‌شود:

 

 

 


متن جلسه چهل و یکم درس تاریخ تطبیقی استاد مهدی طائب که 14 بهمن ماه 1394 در مدرسه فیضیه برگزار شد، تقدیم می‌شود:


متن جلسه چهلم درس تاریخ تطبیقی استاد مهدی طائب که 7 بهمن ماه 1394 در مدرسه فیضیه برگزار شد تقدیم می‌شود:

 


متن جلسه سی و نهم درس تاریخ تطبیقی استاد مهدی طائب که 30 دی ماه 1394 در مدرسه فیضیه برگزار شد تقدیم می‌شود:

 


متن جلسه سی و هشتم درس تاریخ تطبیقی استاد مهدی طائب که 23 دی ماه 1394 در مدرسه فیضیه برگزار شد تقدیم می‌شود:

 

متن جلسه سی و هفتم درس تاریخ تطبیقی استاد مهدی طائب که 16 دی ماه 1394 در مدرسه فیضیه برگزار شد تقدیم می‌شود:

 

 

 

متن جلسه سی و ششم درس تاریخ تطبیقی استاد مهدی طائب که 2 دی ماه 1394 در مدرسه فیضیه برگزار شد تقدیم می شود.

 

 

 

متن جلسه سی و پنجم درس تاریخ تطبیقی استاد مهدی طائب که 3 آذر ماه 1394 در مدرسه فیضیه برگزار شد تقدیم می شود

 

 

 

متن جلسه سی و چهارم درس تاریخ تطبیقی استاد مهدی طائب که 27 آبان ماه 1394 در مدرسه فیضیه برگزار شد تقدیم می شود.

 

 

 

 

متن جلسه سی و سوم درس تاریخ تطبیقی استاد مهدی طائب که 20 آبان ماه 1394 در مدرسه فیضیه برگزار شد تقدیم می شود

 

 

 

متن جلسه سی و دوم درس تاریخ تطبیقی استاد مهدی طائب که 13 آبان ماه 1394 در مدرسه فیضیه برگزار شد تقدیم می شود.

 

 

 

 

متن جلسه سی و یکم درس تاریخ تطبیقی استاد مهدی طائب که 7 مهر ماه 1394 در مدرسه فیضیه برگزار شد تقدیم می شود

 

 

 

متن جلسه سی ام درس تاریخ تطبیقی استاد مهدی طائب که 31 شهریور ماه 1394 در مدرسه فیضیه برگزار شد تقدیم می شود.

 

 

 

متن جلسه بیست و نهم درس تاریخ تطبیقی استاد مهدی طائب که 4 خرداد ماه 1394 در مدرسه فیضیه برگزار شد تقدیم می شود.

 

 

 


متن جلسه بیست و هشتم
درس تاریخ تطبیقی استاد مهدی طائب که 29 اردیبهشت ماه 1394 در مدرسه فیضیه برگزار شد تقدیم می شود.

 

 

 


متن جلسه بیست و هفتم
درس تاریخ تطبیقی استاد مهدی طائب که 22 اردیبهشت ماه 1394 در مدرسه فیضیه برگزار شد تقدیم می شود.

 

 

 


متن جلسه بیست و ششم
درس تاریخ تطبیقی استاد مهدی طائب که 15 اردیبهشت ماه 1394 در مدرسه فیضیه برگزار شد تقدیم می شود.