بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

شرح فعالیت‌های مؤسسه تاریخ تطبیقی در گفت‌وگوی دکتر محسن محمدی با برنامه مهاجر رادیو معارف

 

شرح فعالیت‌های جهادی مؤسسه تاریخ تطبیقی در گفت‌وگوی دکتر محسن محمدی (مدیر مؤسسه) با برنامه مهاجر رادیو معارف

 

قسمت اول/ پخش‌شده در 18 دی‌ 1396

 

 

قسمت دوم/ پخش‌شده در 25 دی 1396

 

قسمت سوم/ پخش‌شده در 2 بهمن 1396