بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

جریان‌شناسی انحراف در تاریخ با محوریت یهود؛ سخنرانی استاد مهدی طائب

 

دوره آموزشی تاریخ تطبیقی
موضوع: جریان‌شناسی انحراف در تاریخ با محوریت یهود
استاد: استاد مهدی طائب