بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

سیر مطالعاتی (2)


به گزارش روابط عمومی موسسه تاریخ تطبیقی،
معاونت تهذیب حوزه های علمیه با همفکری علمی انجمن تاریخ پژوهان حوزه علمیه قم کوشیده است با ارائه طرحی به عنوان سیر مطالعاتی پیشنهادی در تاریخ اسلام (و شاخه های مرتبط آن) به این عده از علاقمندان رشته تاریخ کمک کند.


سیر کتب مرتبط با تاریخ از آثار استاد شهید آیت الله مطهری