بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

آیا تناقضی در آیات قرآن کریم، درباره عصای حضرت موسی(ع) نیست؟

آیا تناقضی در آیات قرآن کریم، درباره عصای حضرت موسی(ع) نیست؟
پرسش:
در قرآن از عصای حضرت موسی علیه‌السّلام سه تصویر بیان شده است: «حَیَّةٌ تَسعَی»  (ماری که با شتاب می‌رود) ؛ «ثُعبانٌ مُبینٌ»  (اژدهایی آشکار) ؛ «رَآها تَهتَزُّ کَأنَّها جَانٌّ»  (همچون ماری که با شتاب می‌جنبد). آیا این تعابیر گوناگون، نوعی تناقض گویی بین آیات قرآن نیست؟

 

پاسخ: مفسّرین، توجیه‌های متعدّدی را برای این تعبیرهای متعدّد بیان کرده‌اند؛ از جمله این‌که: عصای موسی علیه‌السّلام به فرمان خداوند، در ستبری همانند اژدها، در چابکی همانند مار دونده، و در بیم‌انگیزی مانند مار جنبنده بود. از سوی دیگر، شاید این سه تصویر، نشان از آن داشته باشد که عصا به شکل مارهای مختلف در می‌آمده است.