بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

«فَریسیان» چه کسانی بودند؟

«فَریسیان» چه کسانی بودند؟
پرسش:
علمای بدکرداری که طبق نقل بعضی از روایات، و نیز طبق نقل انجیل، حضرت عیسی علیه‌السّلام  آنان را مورد مذمّت قرار داده است، چه کسانی بوده، و به چه مذهبی پایبند بودند؟

 

پاسخ: یهود از فرقه‌ها  و عقاید گوناگونی تشکیل می‌شد. بزرگ‌ترین این فرقه‌ها، «فَریسیان» بود که در دربار روم نفوذ فراوان داشتند و بیش‌ترِ عالمان یهود از از این فرقه بودند. قشری‌گری و پایبندی به ظواهر، آنان را چنان در خود غرق کرده بود که دل و دیده‌شان را کور ساخته بود. مسیح علیه‌السّلام از اینان رنج بی‌حساب کشید و همواره آن‌ها را مدّعیان دینداری، مارهای خوش‌خط‌ و خال، ریاکاران و دنیاطلبان زاهدنما خطاب می‌کرد.  آن‌ها ظاهری دینی داشتند، امّا در باطن ایمان نیاورده بودند و به فرمان‌های خداوند در تورات عمل نمی‌کردند.