بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

نکته های ناب

امام صادق(ع)؛ رهرو و راهبر مصمم و آگاه در همه احوال

 

از نخستین روز برانگیختگی امام تا لحظه بدرودِ زندگی پرتلاش و پرثمرش 33 سال طول کشید. در این مدت، فراز و نشیب‌ها و تحولات سیاسی و اجتماعی، شرایط زندگی امام و شیعیان را بارها تغییر داد. شاهین ترازوی پیکار، به سود و به زیان جبهه تشیع، نوسان‌ها دید.

 گاه چنان شد که خوشبین‌ترها پیروزی شیعه را بسی نزدیک و در دسترس دیدند و حتی در آمادگی اوضاع برای قدرت‌نمایی نظامی مبالغه کردند؛ و گاه چنان شد که اختناق و فشار، مجال تنفس نیز به امام و و یاران نزدیکش نمی‌داد و همه آرزوها را بربادرفته وانمود می‌کرد... و امام صادق(ع) در همه این احوال، همان رهرو و راهبر مصمم و آگاه و نستوهی بود که در میان صدها آیت و آهنگ امید، تنها و تنها به رفتن و راه دراز را هرچه بیشتر طی کردن و مرحله‌های ناگزیر را پشت سر نهادن می‌اندیشید و بس.

 امام مایه‌های عشق و اخلاص و ایمانش را در همه حال و هر زمان و با شیوه متناسب، بی‌دریغ مبذول می‌داشت و بار سنگین تکلیف الهی را به سرمنزل نزدیک می‌ساخت.

 پیشوای صادق، صص56- 57

آدرس تلگرام:https://telegram.me/tarikhtatbighi/705