بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

خلط حق و باطل؛ وسیله دشمن برای فسادانگیزی

 

 خلط حق و باطل؛ وسیله دشمن برای فسادانگیزی

 شیطان، آدم(ع) را به وسیله سوگند دروغ فریفت. هیچ‌گاه دشمن به طور مستقیم، مخاطبان را به فساد و فحشا برنمی‌انگیزد؛ بلکه برای مبارزه با دین، در قالب ارزش‌های دینی سخن می‌گوید.

 ریشه تمام انحراف‌ها از این‌جاست که افراد، انحراف و نیرنگ در سخن را درنمی‌یابند. بدعت‌ها صریح و آشکار نیست؛ بلکه منحرفان، آن‌ها را در قالب‌های دینی به مردم عرضه می‌کنند. نقل داستان شیطان در قرآن نیز از همین باب است که انسان را آگاه سازد و او را از شیطان پرهیز دهد.

 دشمن شدید(جریان‌شناسی انحراف در تاریخ با محوریت یهود)، ص60

آدرس تلگرام:https://telegram.me/tarikhtatbighi/774