بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

فلسفه دعوت مخفیانه پیامبر اکرم(ص)

http://fa.tarikh.org/media/k2/items/cache/bd453c22415554e4edc70886420e179c_L.jpg?t=-62169984000 

فلسفه دعوت مخفیانه پیامبر اکرم(ص)

دعوت مخفیانه پیامبر اکرم(ص) در سه سال آغاز اسلام به این جهت بود که اگر آن حضرت از همان ابتدا فریاد زده و دعوت را علنی می‌کرد، مشرکان با توجه به تنهایی ایشان، برای این حرکت ایجاد مشکل می‌کردند؛ اما وقتی آن حضرت در دوران مخفی با افراد مستعد ارتباط ‌گرفت و در نتیجه آن، چهل نفر اسلام آوردند، موقعی که دعوت علنی شد، این افراد ایمان پنهانی خود را علنی کردند و این امر، اعتبار و ارزش زیادی داشت.

برگرفته از دروس تاریخ تطبیقی استاد طائب

آدرس تلگرام: https://telegram.me/tarikhtatbighi/830