بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

شیوه قرآن برای بهره‌گیری از وقایع تاریخی

http://fa.tarikh.org/media/k2/items/cache/405e59180030ae66e24f222c655b3e31_L.jpg?t=-62169984000 

 «شیوه قرآن برای بهره‌گیری از وقایع تاریخی»

 تاریخ وقایع در قرآن، به صورت آمار و ارقام و حتی به ترتیب نقل‌های تاریخی مرسوم، نه‌تنها دیده نمی‌شود، بلکه حتی مسلمانان را از جست‌وجو به این شیوه بازداشته است.

 در داستان اصحاب کهف، پس از بیان نقل‌های متفاوت درباره شمار این اصحاب، پیامبر(ص) را از پرداختن به اطلاعات غیرقابل اثبات یا ابطال نهی می‌کند(کهف/ 22).
قرآن نمی‌خواهد انسان را برای بهره‌گیری از وقایع تاریخی، در قالب‌های مرسوم بشری زندانی کند؛ بلکه به‌عکس، درصدد آن است که قالب‌ها را بشکند. این قالب‌ها چه مربوط به ممتازان تاریخ چون انبیا، و چه مربوط به طاغوت‌ها، تفاوتی نمی‌کند.

بنابراین قصص‌نویسی و حتی کوشش برای تکمیل قصه‌های قرآن کاری است خطیر؛ چه رسد به این‌که بخواهیم خلأهای تاریخ را با اساطیر و خرافات و اوهام پر کنیم.

 التیام(فرجام‌شناسی جریان‌های تاریخ)، صص25- 26

آدرس تلگرام:https://telegram.me/tarikhtatbighi/876