بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

فیلم/ آغاز تاریخ بنی اسرائیل

http://fa.tarikh.org/media/k2/items/cache/d9ce752361d454057c245a6d830e76f3_L.jpg?t=1472281636