بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

نکته های ناب

سازمان شیعه و تأثیرگذاری آن‌ بر جامعه

 http://fa.tarikh.org/media/k2/items/cache/96644335a50b7754589076e9e017caa1_L.jpg?t=-62169984000

سازمان شیعه و تأثیرگذاری آن‌ بر جامعه

شکل‌گیری و تقویت سازمان شیعه از زمان امام علی(ع) به عنوان اصلی‌ترین تلاش ائمه(ع) همواره مد نظر ایشان بوده است و این امر هم به آن جهت بوده است که آن بزرگواران بتوانند با تأثیرگذاری بر مجموعه اهل سنت، از فاصله گرفتن بیشتر آن‌ها از اسلام که هدف دشمنان اسلام و عقبه آن یعنی یهود بوده، جلوگیری کنند و اجازه ندهند تا انحرافی را که توسط ایشان در اسلام ایجاد شده بود، بیش از این زاویه پیدا کند.

زیرا مسلم است که با استمرار و ازدیاد زاویه انحراف در جامعه و سوق آن به سمت کفر و الحاد، دیگر شیعه هم مفهوم خود را از دست داده و در آن وضعیت، دیگر حفظ سازمان شیعه امکان‌پذیر نخواهد بود.

زیرا سازمان شیعه تنها در همان اجتماع و محیط است که می‌تواند تربیت، تقویت و حفظ شود و صرفاً در آن فضا می‌باشد که خواهد توانست در همان اجتماع نفوذ کرده و با تبدیل شدن به یک جریان آرام فرهنگی و بدون جنگ و خونریزی آن را مدیریت کرده و حاکمیت را دوباره به امام خویش تحویل دهد.