بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

تفاوت دیدگاه قرآن با جامعه‌شناسی غرب درباره آغاز زندگی بشر

 http://fa.tarikh.org/media/k2/items/cache/da388805d72915b428bc7670a13b37e3_L.jpg?t=-62169984000

تفاوت دیدگاه قرآن با جامعه‌شناسی غرب درباره آغاز زندگی بشر

 طبق بيان قرآن، زندگی بشر در زمين، با دو ويژگی توحيد و علم آغاز شد.
جامعه‌شناسی امروز غرب، بر خلاف قرآن، عقيده دارد که زندگی بشر با جهل و بت‌پرستی آغاز شده و خدا معلول ترس بشر از عوامل طبيعی است. همين ترس، او را به پناه بت‌ها کشانده و گاه درخت يا کوه يا ستاره‌ای را از ترس عذاب‌های آسمانی يا به طمع نزول نعمت پرستيده است. او پس از اين‌که آگاه‌تر شد، از بت‌پرستی به زنده‌پرستی و از آن، به غيب‌پرستی و سپس به خداپرستی روي آورد!
اين ديدگاه جامعه‌شناسان غرب، بر خلاف چيزی است که خداوند از سير آفرينش بيان می‌کند.

 دشمن شدید(جريان‌شناسی انحراف در تاريخ با محوريت يهود)، ص52

آدرس تلگرام:https://telegram.me/tarikhtatbighi/990