بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

عمق نفوذ و تأثیر امام حسین(ع) در بلاد اسلامی

 

عمق نفوذ و تأثیر امام حسین(ع) در بلاد اسلامی

... اقدامات معاویه در حالی است که او می‌داند و متوجه این واقعیت است که امام حسین(ع) نیز با برنامه‌ریزی و با هدف مقابله با اهداف او حرکت می‌کنند؛ منتهی او دیگر عمق حضور ائمه(ع) را نمی‌تواند بفهمد؛ زیراکه این امر اصلا فهمیدنی نیست. لذا او از فعالیت‌ها و برنامه‌های سیدالشهدا(ع) به صورت اجمال خبر دارد ولی دیگر تأثیر آن حضرت بر علمای شام و سایر بلاد اسلامی و حتی مشاورین خودش را نمی‌تواند بفهمد.

ما وقتی که آثار این تأثیرات را مشاهده می‌کنیم، پی می‌بریم که ائمه(ع) چنین اثراتی را داشته‌اند ولی نمی‌توانیم آن‌ها را نشان دهیم زیرا اصلا نقل نشده‌اند، ولی به هر حال مگر می‌شود گفت امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در شام تأثیرگذار نبوده باشند، ولی در عین حال اسلام در آن‌جا باقی مانده باشد؟
... لذا بی‌شک هدایت اسلام در تمام بلاد اسلامی توسط سیدالشهدا(ع) صورت می‌گیرد و ایشان هستند که خط اسلام را در آن‌جاها حفظ می‌کنند... .

ثاقب(نگاهی تحلیلی به تاریخ صدر اسلام)، صص 26-27

آدرس تلگرامی: https://telegram.me/tarikhtatbighi/1240