بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

عاشورا؛ نتیجه انحرافات مالی اصحاب پیامبر(ص)

عاشورا؛ نتیجه انحرافات مالی اصحاب پیامبر(ص)

عاشورا نتیجه یک انحراف در جامعه بود. این انحراف از زمانی شروع شد که طلحه ساده‌زیستِ زمان پیامبر(ص)، در دوره خلفا صاحب درآمدهای نجومی شده بود.
... چطور شد مسئولینی که قرار بود نماینده مردم پابرهنه باشند، حالا درآمد نجومی دارند؟!

بخشی از سخنرانی استاد طائب در شب‌های محرم

آدرس تلگرامی: https://telegram.me/tarikhtatbighi/1295