بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

دغدغه نسبت به آینده؛ نتیجه‌ی عبرت‌گیری از تاریخ

دغدغه نسبت به آینده؛ نتیجه‌ی عبرت‌گیری از تاریخ

نکته‌ای بلیغ در قرآن است که ما را به فکر می‌اندازد. قرآن به ما می‌گوید: نگاه کنید و از گذشته‌ی تاریخ، درس بگیرید. حال ممکن است بعضی بنشینند و فلسفه‌بافی کنند که گذشته، برای امروز نمی‌تواند سرمشق باشد... کاری به کار آن‌ها نداریم. قرآن ‌که صادق مصدِّق است، ما را به عبرت‌گرفتن از تاریخ دعوت می‌کند.
... در تاریخ چیزی هست که اگر بخواهیم از آن عبرت بگیریم، باید دغدغه داشته باشیم. این دغدغه، مربوط به آینده است.

از بیانات رهبر معظم انقلاب؛ 75/3/20

آدرس تلگرامی: https://telegram.me/tarikhtatbighi/1310