بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

کسب تجربه از داستان حضرت آدم(ع)

 

کسب تجربه از داستان حضرت آدم(ع)

داستان حضرت آدم(ع) که خداوند در قرآن نقل می‌کند، حاوی چه تجربه‌ای برای ماست؟

 در جواب می‌گوییم: تجربه‌ای که این داستان برای ما دارد، این است که بی‌تجربگی عواقب سوئی برای انسان به‌همراه خواهد داشت.
آدم(ع) باید در آن‌جا به خداوند اعتماد ‌کرده و فرمان او را بدون قیدوشرط می‌پذیرفت. از این‌جا نتیجه می‌گیریم که انسان در اجرای اوامر الهی، باید نسبت به اوامر و نواهی و نظرات دیگران، بی‌تفاوت باشد. اشتباه آدم(ع) در این بود که برای امر الهی، توضیح غیرخدا را وارد کرد.
از این‌جا مفهومی به نام التقاط، برای ما به دست می‌آید. در مفاهیم دینی، عدم التقاط به این معنا است که نباید در حکم خداوند متعال، حکم و نظر دیگری را دخالت داد. ما نباید اجازه بدهیم اشخاص دیگری غیر از افراد خدایی، قرآن را برای ما تفسیر کنند.

 برگرفته از دروس تاریخ تطبیقی استاد طائب

آدرس تلگرام: https://telegram.me/tarikhtatbighi/1370