بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

باطن دنیا؛ ماری وحشتناک

 http://fa.tarikh.org/media/k2/items/cache/dbb31cd5d0f38e8f6ccbb5456d140857_L.jpg?t=-62169984000

 باطن دنیا؛ ماری وحشتناک

 در پرسش و پاسخ بين خداوند و موسی(ع)... عصا کنايه از دنياست. خداوند می‌فرمايد همين دنيايی را که در دستت است، بينداز و به آن اعتماد نکن. اگر به آن اعتماد کنی، اشتباه کرده‌ای.
موسی(ع) عصا را انداخت و باطن دنيا برای او مشخص شد؛ ماری وحشتناک. خداوند به موسی(ع) فهماند اگر در اين دنيا با من نباشی، اين مار نابودت می‌کند؛ اما اگر در دنيا با من باشی، مار در دست تو به همان عصا تبديل می‌شود.

 دشمن شدید(جریان‌شناسی انحراف در تاریخ با محوریت یهود)، ص130

آدرس تلگرام:https://telegram.me/tarikhtatbighi/1433