بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

شناخت رويدادهای گذشته؛ لازمه شناخت وضعيت موجود

http://fa.tarikh.org/media/k2/items/cache/372e8bcdf4e27b5faa19c937cd331649_L.jpg?t=-62169984000 

 شناخت رويدادهای گذشته؛ لازمه شناخت وضعيت موجود

 در نگرش زنجيره‌ای به تاریخ، تاريخ را زنجيری به‌هم‌پيوسته می‌بينيم که حوادث هر دوره، معلول حوادث دوره پيش است؛ به عبارتی، هر حادثه، با علتش مورد مطالعه قرار می‌گيرد؛ مثلاً علت وقوع جنگ جمل چه بود؟ يا اينکه جنگ جمل در چه شرايط اجتماعی رخ داد؟
در اين صورت، وضعيت امروز ما، معلول زنجيره پيشين است و برای اينکه راه‌کار برخورد با اين معلول را بيابيم و به وظيفه خود پی‌ ببريم، بايد آن زنجيره را بشناسيم؛ يعنی برای شناخت وضعيت موجود، لازم است علت حادثه، به دست آورده شود و برای به‌دست‌آوردن آن علت، بايد به گذشته برگرديم و علت اصلی را بيابيم. بر اين اساس، تاريخ يک ضرورت می‌شود و شناخت وضعيت موجود، تنها با شناخت رويدادهای گذشته به دست ‌‌می‌آيد.

 دشمن شدید(جریان‌شناسی انحراف در تاریخ با محوریت یهود)، ص23

آدرس تلگرام: https://telegram.me/tarikhtatbighi/1504