بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

نکته های ناب
تکالیف امام - 16 مرداد 1395
ایمان ابوطالب/ 2 - 17 مرداد 1395

نقطه شروع تاریخ‌نویسی به شکل کنونی و اعتبار آن

 http://fa.tarikh.org/media/k2/items/cache/6c37daa18e07dfc2ae8aa5bc3672232b_L.jpg?t=-62169984000

 نقطه شروع تاریخ‌نویسی به شکل کنونی و اعتبار آن

تاریخ‌نویسی در این شکل و صورتی که نوشته شده و هم‌اکنون در دسترس ماست، از زمان منصور دوانیقی و به‌دست او و توسط ابن‌اسحاق شروع و نوشته شده است. ازاین‌رو، شخصیت‌شناسی ابن‌اسحاق و نیز انگیزه‌های منصور دوانیقی و تأثیرگذاری وی بر ابن‌اسحاق در تاریخ‌نویسی توسط وی، همگی مطالبی هستند که باید مورد مداقه قرار گیرند تا وزن تاریخ‌نویسی در اسلام روشن گردد و معیار اعتبار آنها نزد ما در استناد به آنها مشخص شود.

 ثاقب(نگاهی تحلیلی به تاریخ صدر اسلام)، ج1و2، ص24

آدرس تلگرام: https://t.me/tarikhtatbighi/1559