بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

نکته های ناب

در مکتب اسلام، انتقام شخصی وجود ندارد

http://fa.tarikh.org/media/k2/items/cache/49365831e31f4f44649c206ca9ead85d_L.jpg?t=-62169984000 

در مکتب اسلام، انتقام شخصی وجود ندارد

 حضرت امیر(ع) در جریان جنگ خندق، پس از اینکه عمروبن‌عبدوُد به حضرت جسارت کرد، از روی سینه او برخاست، کمی قدم زد و بعد بازگشت و کار را تمام کرد. مُحال است کسی که در هرچه می‌نگرد، قبل و حین و بعد از آن، خدا را می‌بیند، از رفتار سبک‌سرانه عمرو، برای غیرخدا عصبانی شود. او می‌خواهد به ما بفهماند که در این مکتب، انتقام شخصی وجود ندارد و هرچه هست، برای خداست.

 تبار انحراف 3 (پژوهشی در جریان‌شناسی انحرافات تاریخی)، ص176

آدرس تلگرام: https://t.me/tarikhtatbighi/1563