بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

نکته های ناب

تلاش امیرالمؤمنین(ع) برای حفظ حاکمیت مرکزی

در زمان خلیفه دوم و در سال 15 ق، هنگامی که سعدبن‌ابی‌وقاص از طرف خلیفه وقت، عمربن‌خطاب، مأمور فتح ایران گردید، نبرد در خطوط مقدم جبهه به درازا کشید. در این حال، ابوعبیده جراح در نامه‌ای به خلیفه نوشت که کار در جبهه‌ها گره خورده است و برای باز کردن آنها، شما باید شخصا در جبهه حاضر شوید و فرماندهی را به عهده بگیرید.
خلیفه با مشاوران خود در این مورد مشورت کرد و آنها هم به او مشورت دادند که خود شما باید به طرف جبهه‌ها حرکت و مشکل نبرد را شخصا حل کنید. اما وی که متوجه شد آنها توطئه دارند تا او از مدینه خارج شود و با کشته شدن در جبهه نبرد، قدرت را به دست بگیرند، در پاسخ به آنها گفت: باید نظر ابوالحسن را هم جویا شوم.
[امیرالمؤمنین(ع) او را از این اقدام نهی کرد]. عمر هم مشورت حضرت را قبول و به آن، عمل کرد و بدین ترتیب، حضرت با این مشورت، سعی کردند با حفظ او، حاکمیت مرکزی کماکان قدرتمند باقی بماند.

 ثاقب(نگاهی تحلیلی به تاریخ صدر اسلام)، ج1و2، صص171-172

https://t.me/tarikhtatbighi/1616