بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

نظر مقام معظم رهبری در مورد وجود انجیل واقعی و تورات واقعی

بعید نیست یهودی‌های فلسطین انجیل واقعی و تورات واقعی را داشته باشند

 ... این انجیلی که دست شماست، انجیلی نیست که خدا از آسمان فرستاده باشد. اینها روایات است. احتمال دارد آن انجیل اصلی دست یهودی‌ها باشد؛ یهودی‌های فلسطین. آنها خیلی آدم‌های مرموزی هستند. بعید نیست انجیل واقعی و تورات واقعی را داشته باشند. البته قایم می‌کنند و به کسی نشان نمی‌دهند.

از بیانات مقام معظم رهبری در ديدار با خانواده شهيد ارمنی «وهانج رشیدپور»

https://t.me/tarikhtatbighi/1630