بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

لوازم و نتایج نفوذ یهودیان در مراکز ثروت و قدرت

 

یهود در معرفی و قبولاندن خود به عنوان فرزندان ویژه خدا توفیقی نیافت، اما در یک سیر طبیعی توانست به یک گروه ویژه زمینی تبدیل شود. این ویژگی‌های زمینی، نتیجه طبیعی تبدیل «وعده‌های الهی» موسی(ع) به «آرمان‌های نژادی» بنی‌اسرائیل بود؛ ویژگی‌هایی چون نفوذ در مراکز ثروت و قدرت و دشمنی با انسان.
گزینش نفوذ به جای حضور، برای یهودیان مسیری اجتناب‌ناپذیر و ناگزیر بود؛ اما این گزینه، به‌طور طبیعی لوازم و نتایجی داشت. فقدان وطن و سرزمین و نیز عدم باور به حقوق انسانی برای سایر ابنای بشر، باعث شد آنان در سرزمین‌های دور و نزدیک پراکنده شوند و فارغ از هر تعهد مذهبی، ملی و میهنی و حتی شهروندی دست خود را برای رسیدن به آرمان‌های خاص باز نگه دارند و هر وسیله‌ای را برای رسیدن به اهداف خود، مجاز و حتی در مواقعی، واجب شرعی انگارند.

التیام(فرجام‌شناسی جریان‌های تاریخ)، صص118-119