بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

نیاز به پژوهش‌‌های جامع در تاریخ پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع)

 

ما در زمینه‌ حیات پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) نیازمند پژوهش‌هایی عاری از افراط و تفریط هستیم؛ چراکه اکثر پژوهش‌ها در این زمینه، به افراط و تفریط آمیخته شده است. برخی فقط به جنبه فضائل، کرامات و ذکر معجزات پرداخته‌اند و گویا نبوت و امامت را تنها در این مسائل می‌دیده‌اند... متقابلا برخی پژوهش‌ها با دید مادی نگاشته شده و بر محور مسائل سیاسی تمرکز یافته است... .
اختصاص دادن تاریخ ایشان به مسائل غیبی، کرامات و معجزات، ائمه(ع) را از متن زندگی و مردم و آرمان‌های ایشان جدا می‌کند. پیامبر(ص) و ائمه(ع) در مکانی واقع می‌شوند که هیچ‌کس تصور الگوپذیری از آنها را نمی‌کند و به طور طبیعی، متابعت و پیروی از ایشان به بوته فراموشی سپرده می‌شود... همچنین چهره ایشان را تنها از زاویه مسائل سیاسی نگریستن، ویژگی‌های دیگر ائمه(ع) را می‌پوشاند و نقش آنان را در هدایت انسان در سیر تکاملی به سوی هدف‌های والای انبیای الهی به فراموشی می‌سپارد.
به این لحاظ، ما در تاریخ پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) نیازمند پژوهش‌های جامعی هستیم که یک‌بعدی نبوده و تا حد ممکن، ابعاد متفاوت زندگی آن بزرگواران را مورد ملاحظه قرار دهد.

علامه سیدجعفر مرتضی، مجله آینه پژوهش، بهمن و اسفند 1369، شماره 5