بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

نکته های ناب
ایمان ابوطالب/ 1 - 16 مرداد 1395

اداره شبکه‌های شیعه توسط امام هادی(ع) زیر برق شمشیرِ خلفا

 

حضرت هادی(ع) چهل و دو سال عمر کردند که بیست سالش را در سامرا بودند؛ آن‌جا مزرعه داشتند و در آن شهر کار و زندگی می‌کردند. ...در همین شهر سامرا عده‌ قابل توجهی از بزرگان شیعه در زمان امام هادی(ع) جمع شدند و حضرت توانست آنها را اداره کند و به‌وسیله‌ آنها پیام امامت را به سرتاسر دنیای اسلام - با نامه‌نگاری و... - برساند. این شبکه‌های شیعه در قم، خراسان، ری، مدینه، یمن و در مناطق دوردست و در همه‌ اقطار دنیا، همین عده توانستند رواج بدهند و روزبه‌روز تعداد افرادی را که مؤمن به این مکتب هستند، زیادتر کنند. امام هادی(ع) همه‌ این کارها را در زیر برق شمشیرِ تیز و خونریز همان شش خلیفه و علی‌رغم آنها انجام داده است.

رهبر معظم انقلاب؛ 83/5/30

https://t.me/tarikhtatbighi/2216