بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

اگر تاریخ یک چیز اصلی نبود

 

رهبر معظم  انقلاب: «اگر تاریخ یک چیز اصلی نبود، قرآن با این عظمت تاریخ را وارد خودش نمی‌کرد؛ اما شما می‌بینید که در قرآن تاریخ هست... بنابراین، تاریخ مهم است». ۱۳۷۰/۱۱/۰۸

https://t.me/tarikhtatbighi/2227