بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

عناد اغلب یهودیان با پیامبر امّی عربی(ص)

 

در کتب تاریخی و حدیثی، از عناد یهودیان با پیامبر(ص) در زمان تولد آن حضرت و دوره کودکی سپس نوجوانی و جوانی، روایاتی رسیده است که صحت و سقم آنها نیاز به بررسی بیشتر دارد؛ لیکن حداقل این امر را می‌رساند که اغلب یهودیان با پیامبر امّی عربی عناد داشتند و مترصد آن حضرت بودند. حتی درصدد قتل او برآمدند؛ ولی ناکام ماندند. این دشمنی‌ها به‌گونه‌ای بود که در همان زمان، شهرت یافته بود و منشأ آن را می‌توان تعلیمات و تبلیغات کینه‌توزانه‌ رؤسا و رجال دینی یهود دانست.

 سیدجعفر عارف کشفی، رسول خدا(ص) و یهود، ص240

https://t.me/tarikhtatbighi/2351