بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

دیدگاه قوم یهود نسبت به انسان‌های غیر هم‌مسلک

 

اشکال کلامی که قوم یهود بدان گرفتار شدند، باورِ برگزیدگی بنی‌اسرائیل به‌عنوان نژادی بود که رسالت و یکتاپرستی و عبودیت خدا خاص آنان است و دیگرانسان‌ها، حیوان‌های انسان‌نمایی هستند که مانند سایر مخلوقاتِ غیرانسانی، مسخّر این قومِ برگزیده‌اند! ادعایی که در هیچ‌یک از کتاب‌های عهد عتیق و عهد جدید نمی‌توان آیه یا گفتاری صریح در تأیید آن یافت.

 التیام (فرجام‌شناسی جریان‌های تاریخ)، ص128