بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

اشتباهات بزرگ حزب شیطان در مقاطع حساس و سرنوشت‌سازِ تاریخ

 

...فرعون با دیدن عظمت این معجزه [شکافته شدن دریا و رد شدن بنی‌اسرائیل از آن] باز خطر ورود به دریا را به‌دنبال موسی(ع) و قومش به جان خرید و ظاهرا با این کار خواست نشان دهد که آب به امر و برای او شکافته شده است. این‌گونه اشتباهات بزرگ در مقاطع حساس و سرنوشت‌سازِ تاریخِ درگیری دو جناح حق و باطل، همیشه از سوی سران حزب شیطان، سبب شکست آنان شده است. سبب اصلی این‌گونه تصمیمات اشتباه، دست برتر داشتن حزبِ الله در طراحی حرکت به‌سوی روز موعود و تبعی بودن اقدامات شیطان در این خصوص است. در این موارد، حزب شیطان معمولا بر سر دوراهی‌ای گرفتار می‌آید که هر دو سوی آن، شکست است. داستان امروز حمله آمریکا و متحدانش به منطقه ما و گرفتار آمدن ایشان در این منجلاب، از نمونه‌های این امر است.

محمدهادی همایون، تاریخ تمدن و مُلک مهدوی، ص231

https://t.me/tarikhtatbighi/2371