بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

حرکت تند ابراهیم(ع) برای متوجه کردن وجدان‌ها و ذهن‌ها

 

آن عاملی که ملت‌ها را در مقابل قدرت‌ها ضعیف می‌کند، بی‌ارادگی خودِ ملت‌هاست. اگر ملتی با اراده حرکت کند، به خدا متّکی باشد و دستور الهی را اطاعت نماید، هیچ قدرتی نمی‌تواند مویی از سرِ او کم کند. «اُفٍّ لکم ولِما تَعبُدُون مِن دون الله (انبیاء/67)». ابراهیم(ع) فرمود: «اُف بر شما و بر آن چیزی که جاهلانه عبادتش می‌کنید و در مقابل آن سر فرومی‌‎آورید». سیر حرکت ابراهیم(ع) به این ترتیب بود که اوّل حرکت تندی انجام داد تا وجدان‌ها و ذهن‌ها را متوجّه کند. آنگاه با استفاده از آن توجّهی که دل‌ها پیدا کرد، سخنِ حق را در یک جمله به دل‌ها و ذهن‌های آنها القا نمود.

دشمن‌شناسی (شناخت دشمن و روش‌های مقابله با آن از منظر رهبر معظم انقلاب)، ص3

https://t.me/tarikhtatbighi/2460