بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

نکته های ناب
ایمان ابوطالب/ 7 - 24 مرداد 1395

خسارت غیر قابل جبران یهود به جامعه بشری

 

مسلمانان هنوز توجه ندارند مزاحمت یهود در بهترین اوقات حضور پیامبر(ص)، چه لطمه و ضربه‌ای به کشف اسرار قرآنی، تعالی معارف دینی و علمی و به تعلیم و تربیت جامعه اسلامی و تدوین قوانین مدنی و اجتماعی و گسترش اسلام ناب وارد نموده است. یهودیان نه‌تنها به مسلمانان که به جامعه بشری خسارت غیر قابل جبرانی وارد کردند.

سیدجعفر عارف کشفی، رسول خدا(ص) و یهود، ص303

https://t.me/tarikhtatbighi/2462