بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

نکته های ناب

قانون خدا تعطيل‌بردار نيست

 

ظاهراً در فتح مكه است؛ زنى از اشراف قريش دزدى كرده است. به حكم قانون اسلام، دست دزد بايد بريده شود. وقتى قضيه ثابت و مسلّم شد و زن اقرار كرد كه دزدى كرده‏ام، مى‏بايست حكم درباره او اجرا مى‏شد. اينجا بود كه توصيه‏ها و وساطت‌ها شروع شد. يكى گفت: يا رسول‌الله! اگر مى‏شود، از مجازات صرف‌نظر كنيد؛ اين زن، دختر فلان شخص است كه مى‏دانيد چقدر محترم است؛ آبروى يک فاميل محترم از بين مى‏رود. پدرش آمد، برادرش آمد، ديگرى آمد كه آبروى يک فاميل محترم از بين مى‏رود. هرچه گفتند، فرمود: مُحال و ممتنع است؛ آيا مى‏گوييد من قانون اسلام را معطل كنم؟! اگر همين زن، يک زن بى‏كس مى‏بود و وابسته به يک فاميل اشرافى نمى‏بود، همه شما مى‏گفتيد بله دزد است؛ بايد مجازات بشود. ...يک فقير كه به علت فقرش مثلًا دزدى كرده مجازات بشود، ولى اين زن به دليل اينكه وابسته به اشراف قريش است و به قول شما آبروى يک فاميل اشرافى از بين مى‏رود، مجازات نشود؟! قانون خدا تعطيل‌بردار نيست. ابداً شفاعت‌ها و وساطت‌ها را نپذيرفت.

مجموعه‌آثار استاد شهید مطهری، ج16، ص175

https://t.me/tarikhtatbighi/2470