بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

قانون خدا تعطيل‌بردار نيست

 

ظاهراً در فتح مكه است؛ زنى از اشراف قريش دزدى كرده است. به حكم قانون اسلام، دست دزد بايد بريده شود. وقتى قضيه ثابت و مسلّم شد و زن اقرار كرد كه دزدى كرده‏ام، مى‏بايست حكم درباره او اجرا مى‏شد. اينجا بود كه توصيه‏ها و وساطت‌ها شروع شد. يكى گفت: يا رسول‌الله! اگر مى‏شود، از مجازات صرف‌نظر كنيد؛ اين زن، دختر فلان شخص است كه مى‏دانيد چقدر محترم است؛ آبروى يک فاميل محترم از بين مى‏رود. پدرش آمد، برادرش آمد، ديگرى آمد كه آبروى يک فاميل محترم از بين مى‏رود. هرچه گفتند، فرمود: مُحال و ممتنع است؛ آيا مى‏گوييد من قانون اسلام را معطل كنم؟! اگر همين زن، يک زن بى‏كس مى‏بود و وابسته به يک فاميل اشرافى نمى‏بود، همه شما مى‏گفتيد بله دزد است؛ بايد مجازات بشود. ...يک فقير كه به علت فقرش مثلًا دزدى كرده مجازات بشود، ولى اين زن به دليل اينكه وابسته به اشراف قريش است و به قول شما آبروى يک فاميل اشرافى از بين مى‏رود، مجازات نشود؟! قانون خدا تعطيل‌بردار نيست. ابداً شفاعت‌ها و وساطت‌ها را نپذيرفت.

مجموعه‌آثار استاد شهید مطهری، ج16، ص175

https://t.me/tarikhtatbighi/2470