بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

نکته های ناب
معنای امامت - 05 مهر 1395

فیلم/تلاش یهود برای جلوگیری از تولد پیامبر اکرم(ص)